vsenskaskola.cz

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Všeň:

  1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Všeň. V rámci tohoto kritéria budou děti přijaty dle data narození od věkově starších.
  2. Děti s trvalým pobytem v obci Všeň, které budou před začátkem školního roku 2020/2021 starší tří let. V rámci tohoto kritéria budou děti přijaty dle data narození od věkově starších.
  3. Dítě s trvalým pobytem v obci Všeň, které ve školním roce 2020/2021 dovrší tří let. V rámci tohoto kritéria budou děti přijaty dle data narození od věkově starších. Datem nástupu u těchto dětí je nejdříve den dosažení tří let věku.
  4. Děti s trvalým pobytem mimo obec Všeň, které budou před začátkem školního roku 2020/2021 starší tří let. V rámci tohoto kritéria budou děti přijaty dle data narození od věkově starších.
  5. Zvýhodňujícím parametrem v rámci každého kritéria je sourozenec v MŠ Všeň.