Základní a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace