vsenskaskola.cz

Vážení rodiče,

od pondělí 4.11.2019 dochází ke změně telefonních čísel při základní i mateřské škole Všeň. Do 15. listopadu 2019 budou pro větší komfort kontrolována i původní telefonní čísla.

Nové kontakty jsou:

Telefonní číslo na Základní školu : 777 257 706

/ pro odhlašování žáků z vyučování a kontakt se školou – paní Eva Krejčíková /

Telefonní číslo při Základní škole: 777 257 304

/ pro odhlašování svačin žáků na ZŠ – paní Hana Tomsová/

Telefonní číslo do Mateřské školy: 777 257 539

/odhlašování žáků základní školy a mateřské školy ze stravy a obědů, odhlašování žáků MŠ z docházky – paní Petra Hrdličková/

Věříme, že změna nenaruší chod ZŠ a MŠ a děkujeme za pochopení.

Ve Všeni dne 1.11.2019

Mgr. Eva Krejčíková

pověřená ředitelka