vsenskaskola.cz

Způsob odhlašování svačin ve školce a obědů ve školce a škole: Odhlásit oběd / stravu je možné z důvodu nepřítomnosti žáka do 7.00 hod téhož dne  telefonicky nebo sms na č. 777 257 539. Řádně odhlášené obědy se odečítají ze zaplacených plateb. První  den   nepřítomnosti  lze vydat oběd  domů –  do  jídlonosiče. Z hygienických důvodů je zakázán odběr přesnídávek a svačin. Další dny je nutno oběd odhlásit . Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.  

Číslo účtu pro úhradu obědů: 123-313360277/0100

Další informace související s fungováním školního a předškolního vzdělávání včetně informace, jakými způsoby lze platit svačiny ve školce a obědy ve školce, škole naleznete, viz přiložený dokument.

Informace rodičům o fungování školní jídelny ZŠ Všeň

Vnitřní řád školní jídelny

Způsob odhlašování svačin  ve škole: Odhlásit svačinku ve škole je možné z důvodu nepřítomnosti žáka do 7.00 hod téhož dne SMS 777 257 304

Číslo účtu pro svačinky – škola: 115-6795020247/0100