Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace

Způsob odhlašování svačin ve školce a obědů ve školce a škole: Odhlásit oběd / stravu je možné z důvodu nepřítomnosti žáka do 7.00 hod téhož dne sms (tedy ne telefonicky) na č. 777 257 539 nebo na e-mailu: jidelna@vsenskaskola.cz. Řádně odhlášené obědy se odečítají ze zaplacených plateb. První  den   nepřítomnosti  lze vydat oběd  domů –  do  jídlonosiče. Z hygienických důvodů je zakázán odběr přesnídávek a svačin. Další dny je nutno oběd odhlásit . Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.  

Číslo účtu pro úhradu obědů: 123-313360277/0100

Další informace související s fungováním školního a předškolního vzdělávání včetně informace, jakými způsoby lze platit svačiny ve školce a obědy ve školce, škole naleznete, viz přiložený dokument.

Sdělení o fungování stravování

Směrnice o stravování

Vnitřní řád školní jídelny

Příručka systému kritických bodů HACCP