vsenskaskola.cz

Aktuální informace

Naši oblíbenou zahradní slavnost Bramboráček jsme si s dětmi opět náramně užili. Ochutnávali jsme, třídili, poznávali, sázeli a sklízeli brambory, škrábali a krájeli jsme do polévky, vyráběli si pana Jablíčka 🙂 Už teď se těšíme na příští rok. Moc děkujeme všem rodičům za přinesené ovoce a zeleninu!

   

Celý příspěvek

Milí rodiče,

letos jsme pro děti opět naplánovali půldenní výlet do přírodního areálu Šťastná země v Radvánovicích, kam se vydá naše školka společně s prvňáčkama ZŠ Všeň.

Přírodní zábavní park Šťastná země je plný herních prvků, pískovišť, trampolín, lanovek, nad tím vším stojí dřevěná replika hradu Trosky.

Sejdeme se ve čtvrtek 8. října 2020 na zastávce vlaku Turnov-město (v Mašově) v 7.30 hod. V 7.40 hod. nám jede vlak do stanice Karlovice-Sermihorky, odkud se vydáme pěšky k areálu. Po svačince si budeme od 9.00hod. užívat, prolézat, skákat…Okolo 12.00hod. se naobědváme a ve 12.30 hod. nás přistavený autobus odveze zpět do školky, kde budeme přibližně ve 13.00 hod. Děti, které chodí po obědě, si budou moci rodiče v tuto dobu vyzvednout. Ostatní děti ještě půjdou spinkat.

S sebou: batůžek s pitím a pláštěnkou, na sebe vhodné sportovní oblečení a pevné boty. Svačinu a oběd budeme mít ze školky. 

Peníze na vstupné 90,- Kč a autobus (dle množství dětí cca 40,- Kč), příp. zmrzlinku, vezmeme z fondu.

Těšíme se, snad nám vyjde počasí 🙂

Vážení rodiče,

s novým školním rokem nás zatím bohužel Covid-19 neopustil, a tak dle manuálu MŠMT upozorňujeme na tato opatření provozu MŠ. Prosíme o jejich důsledné dodržování a vzájemnou ohleduplnost:

 • Do MŠ nevstupují osoby s infekčním onemocněním (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu…)
 • Po vstupu do budovy probíhá dezinfekce rukou dětí i všech zaměstnanců školky
 • Rodiče nevstupují do herničky bez předchozí dohody (viz. podepsané prohlášení o bezinfekčnosti), předávají děti u dveří
 • V případě, že se u dítěte během dne projeví příznaky nemoci, jde dítě do izolace, dostává roušku (má v kapsáři z domova) a čeká na rychlé vyzvednutí rodičem (aktualizujte prosím kontakty!), rodič pak neprodleně kontaktuje svého lékaře
 • Při chronických respiračních onemocnění mohou děti navštěvovat MŠ jen s potvrzením od lékaře
 • Pokud by v MŠ došlo k výskytu potvrzené nákazy Covidem-19, budeme se řídit pokyny KHS a budeme ihned informovat všechny rodiče (sms, web, nástěnka, vývěska)
 • V případě uzavření MŠ či nepřítomnosti většiny dětí (karanténa), bude pro děti probíhat povinné vzdělávání distančním způsobem (dálkově – web školy, e-mail)
 • V případě onemocnění dítěte Covidem-19 má rodič povinnost okamžitě hlásit onemocnění v MŠ
 • V souvislosti se vzděláváním dětí je nutné dodržovat všechna hygienická a protiepidemiologická opatření, a v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd (Semafor).
Milí rodiče, milé děti,
 
máme pro Vás pár novinek:
– v létě proběhlo ve školce pár úprav, díky panu starostovi a obci máme nově zrekonstruovanou podlahu v herničce, školka je částečně vymalovaná a v září ještě doplníme kobercem do herničky
– od září 2020 jsme pro ulehčení rodičům prodloužili provoz školky od 6:30 hod. do 16:00 hod.
– do našich řad přibyde od 1. září nová paní učitelka Zdenička
– třídní schůzky pro rodiče proběhnou v pondělí 7. září 2020 od 16.00hod.
 
Již se na Vás všechny moc těšíme.
 
tým školky 🙂
 

Tentokrát na nás čekalo plnění úkolů, které se týkalo známých dětských knížek, řezání dříví, měření obvodu stromu – (jak dlouhý je jeden metr?) poznávání pohádkových bytostí… Nakonec na nás čekala kouzelná čarodějka, která nám pomohla vytvořit krásné obrázky pomocí borůvek. 

  

Celý příspěvek

Výlet se nám vyvedl nad očekávání dobře, počasí nám přálo a děti byly úžasné. I malinké děti toho spoustu nachodily. Všechny vzorně plnily úkoly, které jim připravil skřítek z Valdštejna cestou na Tři kříže. Užili jsme si 🙂

Celý příspěvek

Milí rodiče,

snažíme se Vám co nejvíce ulehčit v současné napjaté době, proto rozšiřujeme, po dohodě se zřizovatelem, dobu letního provozu naší MŠ.

Provoz Mateřské školy Všeň v letních měsících bude probíhat v termínech:

 • 30.6.- 5. 7.
 • a poslední dva týdny v srpnu, tedy od 17.8. – 31.8.

 

Krásné dny, pevné zdraví, pohodu,

Mgr. Eva Krejčíková a kolektiv pedagogů