vsenskaskola.cz

Mateřská škola Všeň je na vesnici v blízkosti lesa. Přízemní budova se nachází na rozsáhlém pozemku, kde je prostor pro pobyt dětí a ovocný sad. Na zahradě je situováno pískoviště a různé herní prvky, před sadem je kopečkový areál. Prostor určený pro děti je v klidné zóně obce bez rušivých vlivů okolí. Uvnitř budovy je šatna, herna, jídelna a ložnice.

MŠ je vedena jako dvoutřídka s kapacitou 28 dětí. Dále jsou děti děleny na Včeličky (starší) a Medvídky (mladší).

Všichni zaměstnanci, zejména pedagogové vytváří svým přístupem k dětem přívětivé prostředí. Paní učitelky a pan učitel svým pozitivním přístupem vytvářejí příjemné klima s velkou mírou empatie a snahou pochopení myšlení, konání a prožívání dětí. Pedagogové jsou milí a děti u nich nacházejí otevřenou náruč, kde se mohou pochovat. Všichni zaměstnanci MŠ jsou k sobě vstřícní, rádi si pomáhají a zajímají se navzájem i o své osobní záležitosti. 

Děti jsou vedeny k pomoci, toleranci a úctě mezi sebou i ve vztahu k dospělým. Starší děti se ujímají nápomocně mladších.

 

DOKUMENTY: