vsenskaskola.cz

Vážení a milí rodiče,

víte, že naše mateřská škola byla po dohodě se zřizovatelem uzavřena od 16. 3. 2020 do 8.5.2020. Chápeme, že současná situace není jednoduchá a snažíme se co nejvíce pomoci:

  • rozšiřujeme letní provoz
  • využíváme možnosti a odpouštíme Vám poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání (školné)

a to následujícím způsobem za:

  • měsíc BŘEZEN Vám bude vráceno 190,- Kč
  • měsíc DUBEN bylo odpuštěno v plné výši
  • měsíc KVĚTEN Vám bude vrácena poměrná část ve výši 110,- Kč.

Protože školné většinou platíte jako sloučenou částku (školné = 350 Kč) společně se stravným vždy měsíčně trvalým příkazem na účet mateřské školy, budou Vám tyto částky vráceny tak, že je odečteme z dalšího předpisu, tzn. z květnového předpisu 350,- odečteme 190,- a odečteme 110,-. V květnu po odečtech bude za školné uhrazeno 50,-Kč.

 

Krásné dny, pevné zdraví, pohodu

Mgr.Eva Krejčíková,                             Petra Hrdličková