vsenskaskola.cz

Dne 24. 10. 2019 v 13:30 v Základní škole Všeň v kabinetu proběhly doplňující volby do školské rady.

Za pedagogy byla do školské rady zvolena Mgr. Drahomíra Reslová, gratulujeme.

Mgr. Eva Krejčíková

pověřený ředitel