vsenskaskola.cz

Pedagog: Mgr.Renata Vavreková

Po práci čas na legraci. To platí o školní družině.

Odpolední družina je opravdu volnočasová, děti pravidelně chodí ven, kde mají prostor k vlastním hrám, odpočinku i sportovním aktivitám, které je opravdu baví.

Program školní družiny začíná v 13:30 a končí v 15:00.