Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace

V budově základní školy se nachází pět tříd, v nichž se učí pět ročníků.  Odpoledne škola nabízí svým žákům pestrou škálu různých aktivit, ať již formou kroužků či programu školní družiny. Celodenní stravu také organizuje škola. Dětem jsou zajišťovány dopolední i odpolední svačinky, oběd je dovážen z kuchyně v mateřské škole. Učitelský sbor je tvořen lidmi, kteří se průběžně školí a vzdělávají a získávají tak nové informace, díky kterým dokáží svým žákům nabídnout širokou paletu činností a možností řešení tradičních školních úkolů. Cílem je motivovat žáky k tomu, aby sami toužili objevovat, učit se a tvořit. Je jim pro tuto jejich činnost nabídnuta řada učebních pomůcek, ať již zakoupených či vyrobených přímo učiteli nebo dětmi samotnými.  

Výjimečnost školy nabízí individuální přístup učitelů ke každému z žáků. Výuka probíhá tvůrčím přístupem k jednotlivci a umožňuje i individuální motivaci žáků. Tímto přístupem jsou eliminovány negativní prožitky žáků z velkých škol a mnohočetných tříd. 
Žáci se od prvního ročníku učí anglicky, prvňáčci se s angličtinou seznamují formou kroužku.

Velké  prostory školy umožňují všestranné aktivity žáků a v neposlední řadě dávají  možnost výuky ve venkovních prostorech!