vsenskaskola.cz

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ VŠEŇ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY – 20. 12. 2021

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY – 26. 9. 2022 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Milí rodiče a přátelé školy, 

v příloze naleznete výsledky voleb do školské rady.

Výsledky voleb do školské rady

——————————————–

Kandidáti do voleb školské rady

Vážení rodiče,

navrženými kandidáty z řad vás, zástupců žáků školy, do voleb školské rady jsou:

 1. Jana Tomášková
 2. David Špalt

Volby se uskuteční v pondělí 13.12.  od 7:00 do 16:00 v budově ZŠ Všeň, Všeň 9.

———————————————————–

Školská rada – volby kandidáta z pedagogů

Vážení pedagogové,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ukládá v § 167 zřídit naší škole školskou radu.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školská rada má tyto úkoly a poslání:
– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování

 • –  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • –  schvaluje školní řád a navrhuje změny
 • –  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • –  podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 • –  projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • –  projednává inspekční zprávy ČŠI
 • –  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Volby do školské rady z řad pedagogů proběhnou dne 13. prosince, v kabinetu školy. Kandidáti budou zveřejněni dne 3. 12. obvyklým způsobem.

———————————–

Kandidáti do voleb školské rady

Vážení rodiče,

navrženými kandidáty z řad učitelů školy, do voleb školské rady jsou:

 1. Ilona Hovorková
 2. Nikola Koudelková Forbelská

Volby se uskuteční v pondělí 13.12.  ve 13. hod. v kanceláři ZŠ Všeň, Všeň 9.

————————————-

Volby do školské rady

 Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit, že volby do školské rady ZŠ Všeň se uskuteční 13.12. 2021 od 7:00 do 16:00 v budově školy ZŠ Všeň, Všeň 9.

Své návrhy na kandidáty z řad rodičů žáků školy podávejte písemně řediteli školy nejpozději do 28.11.2021 (viz. příloha Volební řád Čl. 5).

Kandidátní listiny budou zveřejněny do 3. 12. 2021 na nástěnce školy a webových stránkách školy.

Potřebné dokumenty naleznete níže v odkazech:

 

 • Složení školské rady:

         Ing. Stanislava Hájková, zástupce zřizovatele, předsedkyně školní rady

         Bc. David Špalt, zástupce zákonných zástupců

         Ilona Hovorková, zástupce pedagogických pracovníků

         vyvěšeno: 05.03.2021 

          vyvěšeno v aktualitách dne: 26.1.2021

          vyvěšeno: 21.02.2020

          vyvěšeno: 09.01.2020

          vyvěšeno: 05.11.2019

 • Složení školské rady:

         Ing. Stanislava Hájková, zástupce zřizovatele, předsedkyně školské rady

         Bc. David Špalt, zástupce zákonných zástupců

         Mgr. Drahomíra Reslová, zástupce pedagogických pracovníků

          vyvěšeno: 27.10.2019

          vyvěšeno: 23.9.2019