vsenskaskola.cz

            vyvěšeno: 21.02.2020

          vyvěšeno: 09.01.2020

          vyvěšeno: 05.11.2019

  • Složení školské rady:

         Ing. Stanislava Hájková, zástupce zřizovatele, předsedkyně školské rady

         Bc. David Špalt, zástupce zákonných zástupců

         Mgr. Drahomíra Reslová, zástupce pedagogických pracovníků

          vyvěšeno: 27.10.2019

          vyvěšeno: 23.9.2019