vsenskaskola.cz

Kroužek dětské jógy

V kroužku jógy pracujeme podle metodiky od paní Renate Lauper (Švýcarsko). Metodika využívá přirozené principy fungování těla. Děti se učí pomocí hravých cvičení, říkanek a obrázků procítit své tělo. Mají šanci nápravy špatných pohybových návyků. Součástí lekcí bývají také relaxační chvilky „v salonu“ s dětskými pomůckami a různé jednoduché hravé nácviky dýchání. Věnujeme pozornost i rozvoji kladných stránek osobnosti.

Kroužek vede paní učitelka Drahomíra Reslová

Dramatický kroužek

Kroužek je zaměřený především na hru, kde se budou děti ocitat v různých drobných rolích. Vyzkoušíme si i vlastní krátkou dramatizaci vybraného příběhu, se kterým pak vystoupíme před rodičovským publikem či před veřejností v obci.  

Kroužek vede paní učitelka Vendula Kramerová

Včelař

Kroužek vede pan Pavel Jareš