vsenskaskola.cz

Kroužek dětské jógy

V kroužku jógy pracujeme podle metodiky od paní Renate Lauper (Švýcarsko). Metodika využívá přirozené principy fungování těla. Děti se učí pomocí hravých cvičení, říkanek a obrázků procítit své tělo. Mají šanci nápravy špatných pohybových návyků. Součástí lekcí bývají také relaxační chvilky „v salonu“ s dětskými pomůckami a různé jednoduché hravé nácviky dýchání. Věnujeme pozornost i rozvoji kladných stránek osobnosti.

Kroužek vede paní učitelka Drahomíra Reslová

Včelař

Kroužek vede pan Pavel Jareš