vsenskaskola.cz

Způsob odhlašování svačin ve školce a obědů ve školce a škole: Odhlásit oběd / stravu je možné z důvodu nepřítomnosti žáka do 7.00 hod téhož dne  telefonicky nebo sms na č. 777 257 539. V MŠ lze odhlašovat jídlo u paní kuchařky. Řádně odhlášené obědy se odečítají ze zaplacených plateb. První  den   nepřítomnosti  lze vydat oběd  domů –  do  jídlonosiče. Z hygienických důvodů je zakázán odběr přesnídávek a svačin. Další dny je nutno oběd odhlásit. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.  

Číslo účtu pro úhradu obědů: 123-313360277/0100

Další informace související s fungováním školního a předškolního vzdělávání včetně informace, jakými způsoby lze platit svačiny ve školce a obědy ve školce, škole naleznete, viz přiložený dokument.

Informace rodičům o fungování školní jídelny ZŠ Všeň

Vnitřní řád školní jídelny

Způsob odhlašování svačin ve škole: Odhlásit svačinku ve škole je možné z důvodu nepřítomnosti žáka do 7.00 hod téhož dne SMS 777 257 304

Číslo účtu pro svačinky – škola: 115-6795020247/0100