Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace

Milí rodiče, přehled svačinek pro základní školu je vždy na daný týden vyvěšen na chodbě v prvním patře u kuchyňky.