Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace

Ředitelka školy:

Mgr. Daniela Hana Kožuriková

strom: ořešák královský

motto: “Nenajdeš cestu, nestaneš-li se ty sám cestou.”

 

Pedagogové:

Mgr. Jitka Šorsáková (třídní učitelka 1. ročníku)

strom: lípa (lípa je strom lásky a míru, učí vyrovnat se s problémy a odpouštět)
motto: “Každý vidíme věci ze svého úhlu pohledu. Neshody a nedorozumění patří k našemu životu. Vnímejme je však jako obohacení vlastních obzorů a pohled druhého člověka. Respekt, pochopení a konečné usmíření působí jako lék.”

 

Mgr. Hana Kusalová (třídní učitelka 2. ročníku a výchovná poradkyně)

strom: buk lesní

mottto: “Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu.”

 

 

Tereza Musilová Ficková (třídní učitelka 3. ročníku, angličtina) 

strom: dub

motto: “Naším postojem k životu určujeme skutečný význam toho, co nás na cestě potká.”

 

Mgr. Pavlína Šertlerová (třídní učitelka 4. ročníku)

strom: smrk ztepilý

motto: “Per aspera ad astra” (“přes obtíže ke hvězdám”)

 

 

 

Mgr. Petra Forstová (třídní učitelka 5. ročníku, anglický jazyk)

strom: topol osika
motto: “I cesta může být cíl…”

 

 

 

Ilona Hovorková (učitelka TV/VV/PČ; vedoucí vychovatelka školní družiny)

strom: trnovník akát
motto: “Je důležité si život užívat a dělat věci, které mají smysl.”

 

 

Bc. Alena Bezdíčková (vychovatelka školní družiny)

strom: dub letní

motto: “Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek.” Erich Maria Remarque

 

Iva Kopalová (asistentka pedagoga 2. ročníku)

strom: kaštan koňský

motto: “Člověk vidí ve svém světě to, co nosí ve svém srdci.” J. W. Goethe

 

 

 

Bc. Nikola Koudelová Forbelská (asistentka pedagoga 3. ročníku)

strom: vrba
motto: “Jaký je dnes den?” zeptal se Pú. “Dnes je dnes,” vypísklo Prasátko. “Můj oblíbený den,” řekl Pú.”

 

 

Miroslav Valecký (asistent pedagoga 4. ročníku)

strom: Kaštanovník jedlý – je jedna z nejstarších užitkových rostlin, kaštany jedl člověk již od neolitu, ve středověku se používal rozdrcený místo mouky. Jedlý kaštan je mezi stromy tím, čím je fenykl mezi bylinami: stoprocentně zdravý, od kořene až po vrchol.
motto :  „Kdo jde pořád rovně, daleko nedojde.“

 
Mgr. Eliška Marková (asistentka pedagoga 5. ročníku)
strom: Borovice lesní
motto: “Štěstí přeje připraveným”
 
 
 

Provozní zaměstnanci:

Aneta Najmanová (vedoucí školní jídelny)

strom: modřín
motto: „Hrbáč vidí hrb jiných. Svůj však nikoliv.”

 

 

Štěpánka Lušková (uklízečka)

strom: lípa
motto: “Život je boj, ale stojí za to. Tak si ho užívej naplno. Nikdy totiž nevíš, kdy skončí.”

 

 

Vlaďka Kobrová (výdejářka obědů)

strom: javor

motto: “Nikdy nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry.”