vsenskaskola.cz

Pověřená ředitelka:

Mgr. Eva Krejčíková 

strom: jabloň
motto: „Věřím, že jsem tam, kde mám být.“  Je pro mne důležité dělat věci dobře, s láskou a poctivě.

 

 

Pedagogové:

Mgr. Drahomíra Reslová (třídní učitelka 3.- 4. roč.) 

strom: dub
motto: „Je pro mne radost pracovat   v živé komunitě,  kde se všichni vzájemně inspirují,  podporují a společně tvoří.“  Baví mne rozvíjet v dětech zvídavost, pozorné vnímání. Zajímá mne zdravý životní styl a jóga. Mám ráda duby pro jejich sílu.

 

 

Mgr. Renáta Vavreková (školní družina)

strom: bříza
motto: „Pokud budeme posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude si celý život připadat neschopná.“ 

 

 

Charmaine (učitelka anglického jazyka)

strom: narra
motto:  Goodbetterbest. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. And don not forget to always have FUN.

 

 

 

Mgr. Zdeňka Bártová (asistentka pedagoga) 

strom: jeřáb
motto: „Úplně, ale úplně, úplně všechno nakonec dobře dopadne!“

 

 

Provozní zaměstnanci:

Hana Tomsová (provozní zaměstnankyně)

strom: višeň
motto: „Pořádek a lad.“

 

 

Petra Hrdličková (vedoucí školní jídelny)

strom: lípa
motto: „Pravidla nejsou povidla.“