Základní a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace

Všeňská škola je malou školou prvního stupně, ale více se kloní k myšlence školy rodinného typu, tak, jak by to na správné vesnici mělo být.

Vstřícnost, individuální přístup a orientace na dítě pro nás nejsou jen slova, která chceme uvádět ve svém internetovém profilu, ale jednou z hlavních priorit školy. Chápeme, že nám svěřujete to nejcennější, co máte. Spolupráce s Vámi rodiči je základním kamenem komplexního vzdělávání.

Den ve škole začínáme společným hudebním přivítáním, pak se rozcházíme do tříd, kde pedagog představí denní plán.

Forma výuky je kombinací mezi frontální výukou a výukou dětí v centrech aktivit, s individuálním přístupem ke každému dítěti. Děti se učí nejen na otázky odpovídat, ale umět i otázky klást. Chceme, aby se snažily problémy řešit.

Pouhé memorování není efektivní, většinu věcí děti zpravidla brzy zapomenou.

Svoboda dítěte ve škole je určena svobodou dalších dětí. Prostředí přizpůsobujeme jak extrovertním, tak i introvertním typům dětí. Chceme dětem nabídnout bezpečné a spolupracující prostředí, které je tvořivé.

Využíváme nové poznatky ve vzdělávání, např. principy Hejného matematiky, genetickou metodu čtení společně s léty osvědčenými způsoby vzdělávání, vše upravené na míru individuálním potřebám dětí.

Výuku prokládáme společnou svačinkou.

Zajišťujeme kromě oběda i dopolední a odpolední svačinky. Podporujeme tak správné stravovací návyky a zdravou životosprávu. Rodičům tím odpadá starost se zajištěním vyváženého stravování dětí. Děti se vzájemně inspirují v ochutnávání nových jídel.

Dbáme na další rozvoj našich pedagogů, kteří si vzájemně předávají své zkušenosti a konzultují potřeby dětí. Pedagogové volí materiály do výuky z mnoha zdrojů, neomezuje je jen jeden typ učebnice nebo jen jeden učební styl.

Osobní individuální konzultace s rodiči o tom, co se dětem povedlo a co je potřeba ještě podpořit, jsou pro nás samozřejmostí. Rodiče mají možnost se kdykoliv podívat do výuky.

Slovní hodnocení je základní pilíř zdejšího vzdělávání, který na první stupeň základní školy opravdu patří. Děti nejde přesně zařadit do škatulek nebo nálepek s číslem.

To, že se naše škola nachází v nádherném prostředí Českého ráje, je velkým bonusem – maximálně toho při výuce využíváme. Ať už tím, že některé předměty vyučujeme přímo na prostorné terase školy s krásným výhledem anebo v přilehlém lese. Přírodu dětem necháváme osahat a procítit jejich smysly a užít si tak její bezprostřední blízkost.

Důležité jsou pro nás také tradiční hodnoty vesnice, učíme děti včelařit, vedeme je k rukodělné výrobě, k pracím, které s sebou nese péče o zahradu.

Další novinkou je i to, že jsme se přihlásili k myšlence vzdělávacího programu „Začít spolu“ (mezinárodně Step by step) a kromě toho sdílíme myšlenky programu „Učíme se venku“.