vsenskaskola.cz

ZŠ a MŠ Všeň

1 2 3 9

V září děti září a u nás na Všeni dvojnásob! Obzvlášť když jsou ve škole po delší pauze a jsou pro ně připraveny bezva akce jako třeba moštování nebo nové kroužky plné zábavy, her, učení a objevování.  

V kroužku němčiny jsme s dětmi nový školní rok odstartovali hlavně hudbou a pohybem. Slyšet autentický jazyk je  důležitou složkou ve výuce cizího jazyka a když jsou písničky zábavné a chytlavé, děti si rychle osvojí melodii jazyka a výslovnost i porozumění je pro ně pak snažší. Jistě nás i v dalších lekcích čeká spousta srandy.

 
Mgr. Petra Sosnová

Vv 4.,5. ročník 

Nejdůležitější pro výtvarnou činnost je chuť tvořit, která dětem v těchto ročnících rozhodně nechybí. Pro začátek školního roku jsem zvolila projektovou výtvarnou výchovu, kdy si děti vymyslely dílo, které chtějí tvořit (z různých výtvarných oblastí, různými technikami) a na tomto díle pracují. Vytváří kresby i malby, keramiku, díla z přírodnin či např. řezbářskou činnost. 

Po dokončení díla nám jej každý umělec může představit a sdělit nám podrobnosti z jeho tvorby-inspitace, námět, složitost výroby, radost z výtvorů a pod.

 

Pracovní činnosti 4.,5. ročník

Pracovní činnost jsme se začátkem školního roku zahájili na školní zahradě hrabáním sena, úklidem větví z pořezaných stromů  v sadu, sběrem jablek a moštováním.  Odměnou nám všem je příjemný pobyt na poklizené školní zahradě a mošt, který jsme sami vyrobili. 

V některých hodinách se nám pracovní činnosti prolínají s výtvarnými projekty – řezbářství, práce s přírodninami, truhlářství či výroba podzimních ozdob. 

 

Pracovní činnosti 1.,2.,3. ročník

Pracovní činnosti jsme stejně jako s vyššími ročníky zahájili úklidem školní zahrady, hrabáním pokosené trávy a úklidem větví z pořezaných stromů. Také jsme posbírali jablka a následně z nich udělali mošt a křížaly. Děti porozuměly velmi dobře důležitosti těchto činností a byla v jejich práci znatelná chuť  mít hezké prostředí školní zahrady i radost z dobře vykonané práce a lahodného moštu.

Učí se pracovat s nářadím i nástroji bezpečně, ale také účinně i týmově.

Družina 500 Kč / pololetí, do 30. 9.2020 – na účet školní jídelny 123-313360277/0100 (uvést: Družina – jméno a příjmení dítěte)
 
Kroužek 1600 / za školní rok, do 15. října 2020 – na účet školní jídelny 123-313360277/0100 (uvést: RÁJ – jméno a příjmení dítěte)
 
V případě individuálních potřeb, dotazů, kontaktujete paní Hrdličkovou, která platby eviduje.
 
Svačinka základní škola (dle nastavených záloh) – 2 platby najednou (za září a na říjen) – do 30. 9. 2020 – na účet školních svačin 115-6795020247/0100
 
V případě individuálních potřeb, dotazů, kontaktujete paní Hovorkovou, která platby eviduje.

Děti zažily tradiční podzimní den na vesnici. 

Přivítala nás Babka Pohořačka, vysvětlila, co je vše na podzim potřeba, a tak hodně dětí poprvé sklízelo brambory, staralo se o koně nebo vyrábělo mošt.

Počasí nám přálo a pečené brambory chutnaly znamenitě. 
Stihl se i malý kurz ježdění na koni a další pohybové aktivity. Odměnou pro nás bylo nadšení našich dětí.
 
  

Celý příspěvek

Vážení rodiče,

s novým školním rokem nás zatím bohužel Covid-19 neopustil, a tak dle manuálu MŠMT upozorňujeme na tato opatření provozu ZŠ. Prosíme o jejich důsledné dodržování a vzájemnou ohleduplnost:

  • Do ZŠ nevstupují osoby s infekčním onemocněním (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu…)
  • Po vstupu do budovy probíhá dezinfekce rukou žáků i všech zaměstnanců školy
  • Rodiče nevstupují do tříd bez předchozí dohody (viz. podepsané prohlášení o bezinfekčnosti), předávají děti u dveří
  • V případě, že se u dítěte během dne projeví příznaky nemoci, jde dítě do izolace, dostává roušku (má v kapsáři z domova) a čeká na rychlé vyzvednutí rodičem (aktualizujte prosím kontakty!), rodič pak neprodleně kontaktuje svého lékaře
  • Při chronických respiračních onemocnění mohou děti navštěvovat ZŠ jen s potvrzením od lékaře
  • Pokud by v ZŠ došlo k výskytu potvrzené nákazy Covidem-19, budeme se řídit pokyny KHS a budeme ihned informovat všechny rodiče (sms, web, facebook, nástěnka, vývěska)
  • V případě uzavření ZŠ či nepřítomnosti většiny žáků (karanténa), bude pro děti probíhat povinné vzdělávání distančním způsobem (dálkově – web školy, e-mail), doporučujeme zřídit účet google
  • V případě onemocnění dítěte Covidem-19 má rodič povinnost okamžitě hlásit onemocnění v ZŠ
  • V souvislosti se vzděláváním dětí je nutné dodržovat všechna hygienická a protiepidemiologická opatření, a v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd (Semafor).

Děkujeme za dodržování nařízení

druháčci a třeťáčci pilně četli našim prvňáčkům.
Čtení pro někoho, bez velkého publika je dětem milé. Spolupráce různých ročníků posiluje vzájemné vztahy. Venku, v přírodě ve vzájemné pohodě. 
 

      

 

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás s předstihem informovat o tom, co nás čeká v měsíci září, snad Vám to alespoň trochu usnadní rozjezd v organizaci, která je s nástupem do školy vždy složitější:

Zahájení školního roku, přivítání prvňáčků, našich dětí a rodičů – úterý 1. září 2020 od 8:00 ve velké třídě naší školy

– tento den bude také možnost přihlásit se k odebírání školních svačin, obědů, k docházce do školní družiny, ke školním kroužkům

– oběd, svačina a družina nebudou na první den zajišťovány, pouze se nahlásí zájemci o oběd a svačinu na středu a další dny

Podzim na vsi – podzimní moštování – čtvrtek 10. září 2020

– jedná se o akci v rámci vyučování, budeme se vracet na oběd kolem 12:30, děti budou k vyzvednutí v 13:00 po obědě

– svačina a pití zajištěno

– prosíme o vhodné oblečení a obuv pro děti, nic jiného děti potřebovat nebudou

– v případě nepříznivého počasí akci přeložíme

Rodičovská schůzka – čtvrtek 17. září 2020 společná i individuální

– společně se sejdeme v 16:30 ve velké třídě naší školy, před tímto setkání je možné domluvit individuální setkání s učiteli, časy jednotlivých individuálních konzultací budou vyvěšeny ode dne 10. září na vchodové nástěnce, nebo se můžeme domluvit na náhradním termínu

Přeji krásné dny

Eva Krejčíková

1 2 3 9