vsenskaskola.cz

Odhlédnutí se na konci roku

Blíží se konec roku a to je období, kdy hodnotíme, jaký byl rok, co jsme prožili. Osobně vnímám tento čas jako dobu, kdy je třeba s pokorou poděkovat za vše, co se podařilo.

Všeňská škola si prošla složitým obdobím, začátkem léta to vypadalo, že školu bude navštěvovat pouhých 9 žáků. Také díky nemalému úsilí představitelů obce Všeň se podařilo situaci kolem školy stabilizovat, do školy nastoupilo 6 prvňáčků (z toho 3 místní děti) a celkem ji navštěvuje 24 žáků. Je tedy na místě poděkovat za velkou podporu a zájem celé obce pod vedením pana starosty Vytiny, všech radních a zastupitelů.

Během letních prázdnin se nezahálelo, ve školce se například podařilo renovovat venkovní hrací plochu, na škole se vymalovalo, položila z části nová podlaha, renovovaly se dřevěné zárubně, natřelo se schodiště, za to a mnohé další patří velké díky hlavně panu Klápštěmu, který věnoval škole stovky hodin své fyzické práce. A samozřejmě také vedení obce, které rekonstrukci zaštiťovalo. Pracovali i další. Pod vedením paní místostarostky Poláchové byl zorganizován částečný úklid školní půdy a úklid po malování, kterého se účastnili někteří rodiče našich dětí.

V září tak mohla opravená škola přivítat své nové i původní žáky.

Považuji za důležité také poděkovat maminkám našich dětí, paní Špulákové a paní Špaltové, které si vzaly na starosti školní facebook a finální úpravu školního webu, kterým věnovaly a stále věnují velké množství času, aby se všeňská škola stala opravdu známou školou. Dále pak manželům Koudelkovým, kteří přispěli naší škole finančním darem. A všem maminkám a tatínkům našich dětí, kteří se zapojují do dění naší školy a neváhají podat pomocnou ruku, když je jí třeba.

V neposlední řadě také děkuji všem pedagogům a ostatním důležitým lidem, kteří pracují ve školce a ve škole a pomáhají tvořit krásné a podporující prostředí pro naše děti. Právě děti jsou ty, o které tu jde, protože děti zde budou vždy na prvním místě. Děkuji tedy hlavně za naše spokojené děti těm, které jsem jmenovala i těm, kteří jsou mezi řádky. Bez Vaší pomoci by naše škola nebyla tak krásná.

Všeňská škola má svou polohou, svým nastavením a podporou, které se jí dostává, potenciál stát se dobrou školou. Školou pro místní děti, ale i školou, za kterou se vyplatí dětem a rodičům i dojíždět. Školou, která je chloubou celé obce. 

To je mé přání lidem ve škole i v obci do nového roku 2020.

Pevně věřím, že společně uděláme maximum pro to, abychom toho v příštích letech opravdu dosáhli.

Eva Krejčíková