vsenskaskola.cz

Fotogalerie

1 2 3 6

Vv 4.,5. ročník 

Nejdůležitější pro výtvarnou činnost je chuť tvořit, která dětem v těchto ročnících rozhodně nechybí. Pro začátek školního roku jsem zvolila projektovou výtvarnou výchovu, kdy si děti vymyslely dílo, které chtějí tvořit (z různých výtvarných oblastí, různými technikami) a na tomto díle pracují. Vytváří kresby i malby, keramiku, díla z přírodnin či např. řezbářskou činnost. 

Po dokončení díla nám jej každý umělec může představit a sdělit nám podrobnosti z jeho tvorby-inspitace, námět, složitost výroby, radost z výtvorů a pod.

 

Pracovní činnosti 4.,5. ročník

Pracovní činnost jsme se začátkem školního roku zahájili na školní zahradě hrabáním sena, úklidem větví z pořezaných stromů  v sadu, sběrem jablek a moštováním.  Odměnou nám všem je příjemný pobyt na poklizené školní zahradě a mošt, který jsme sami vyrobili. 

V některých hodinách se nám pracovní činnosti prolínají s výtvarnými projekty – řezbářství, práce s přírodninami, truhlářství či výroba podzimních ozdob. 

 

Pracovní činnosti 1.,2.,3. ročník

Pracovní činnosti jsme stejně jako s vyššími ročníky zahájili úklidem školní zahrady, hrabáním pokosené trávy a úklidem větví z pořezaných stromů. Také jsme posbírali jablka a následně z nich udělali mošt a křížaly. Děti porozuměly velmi dobře důležitosti těchto činností a byla v jejich práci znatelná chuť  mít hezké prostředí školní zahrady i radost z dobře vykonané práce a lahodného moštu.

Učí se pracovat s nářadím i nástroji bezpečně, ale také účinně i týmově.

Děti zažily tradiční podzimní den na vesnici. 

Přivítala nás Babka Pohořačka, vysvětlila, co je vše na podzim potřeba, a tak hodně dětí poprvé sklízelo brambory, staralo se o koně nebo vyrábělo mošt.

Počasí nám přálo a pečené brambory chutnaly znamenitě. 
Stihl se i malý kurz ježdění na koni a další pohybové aktivity. Odměnou pro nás bylo nadšení našich dětí.
 
  

Celý příspěvek

druháčci a třeťáčci pilně četli našim prvňáčkům.
Čtení pro někoho, bez velkého publika je dětem milé. Spolupráce různých ročníků posiluje vzájemné vztahy. Venku, v přírodě ve vzájemné pohodě. 
 

      

 
Škola přes léto sice osiřela, my pedagogové čerpali inspiraci a sílu do nového školního roku. Přesto se díky velké podpoře naší obce a především pilného pana starosty, daří rekonstruovat v celém horním patře podlahy a také zárubně dveří.
Zatím to ve škole vypadá takhle, ale nebojte, my to určitě stihneme. 
Už se totiž těšíme, až naše škola zase ožije dětským smíchem a spokojeným povykem našich dětí, které budou radostně skákat, tančit, hrát si a dovádět na nových podlahách. To nám to učení půjde úplně samo :o)
Krásné letní dny.
 
 

Celý příspěvek

Dělíme se o pár slavnostních okamžiků při loučení na konci školního roku.
Rodinná atmosféra, dojetí…
 
Přejeme krásné, dlouhé a odpočinkové prázdniny, ať se sejdeme v září plni nadšení a odhodlání k další vzájemné spolupráci.
Za celý kolektiv,
krásné dny,
Eva Krejčíková

1 2 3 6