vsenskaskola.cz

Fotogalerie

V úterý 21. března školáci spolu se školčátky vynesli Moranu. Rozloučili se tak se zimou a nemocemi. Za doprovodu zpěvu jarních písní a hudebních nástrojů došli průvodem do Ploukonic k řece Jizeře, kde Moranu zapálili a hodili do řeky. Poté si každý uvázal pomocí barevných pentlí několik proutků vrby, aby si domů přinesl kousek přicházejícího jara. Zasadili jsme si do květináčů petrklíče a teď již jen netrpělivě čekáme, až jaro dorazí v plné síle.

Celý příspěvek

V pátek 17. března jsme se zúčastnili přednášky o třídění odpadu “Tonda Obal na cestách”. Zopakovali jsme si, kam který odpad patří, viděli jsme několik videí o jeho druhotném zpracování a zasoutěžili si o drobné ceny. Nejvíce nás zaujal proces výroby plastové lahve.

Celý příspěvek

… a čtenářů. A kde jinde podporovat děti ve čtení než ve škole? Děti si vzaly knihu podle svého výběru, část hodiny četly a další část hodiny malovaly/psaly to, o čem přečtený úsek knížky byl. 

Celý příspěvek

Využili jsme pozvání pana Cymbála a vypravili se pozorovat týden stará jehňata na jejich statek. Při procházce vesnicí jsme pozorovali jarní přírodu a první jarní rostliny.

Celý příspěvek

Hodiny anglického jazyka si užíváme. Hrajeme různé hry a hlavně naplno využíváme možnosti interaktivní tabule. Dnes si děti dělaly obrázkový slovníček do sešitu.

Celý příspěvek

Radujeme se z delších dní a sluníčka, učíme se o jarních rostlinách, těšíme se na Velikonoce.

Celý příspěvek

V přírodovědě  s páťáky zkoumáme lidské tělo, čtvrťáci zase studují horniny a nerosty. O výtvarné výchově jsme se seznámili s tvorbou a životem Josefa Lady.

Celý příspěvek

Děti v první třídě si vyzkoušely projekt Pohádka. Ve skupinkách se rozhodly, jakou pohádku zahrají, rozdělily si role i úkoly, pohádku natrénovaly a předvedly druhé skupince. Obě pohádky byly vyvedené a hezky odrážely složení skupiny-vtipná a akční klučičí i jemná a stydlivá holčičí.
Nechybělo ani závěrečné hodnocení a sebehodnocení.

Celý příspěvek

Naši druháci se učí vytvářet obrázkovou osnovu, pracovat s ní a vyprávět podle ní příběh.

Celý příspěvek

Druhý březnový den jsme se opět sešli s místními předškoláky na školičce. Děti společně s paními učitelkami zpívaly, povídaly si, poznávaly jarní kytičky a tvořily.

Celý příspěvek